Da identidade galega

Nordesía (Ramón Villares, 7-1-2018)Andamos nos comezos dun novo ano e coido que un xeito inmellorable de botar a camiñar por el pode ser tentar responder unha serie de preguntas fundamentais: ¿que queremos dicir, exactamente, cando falamos de ‘nación’?; ¿hai diferentes tipos de ‘nación’?; ¿cales son as marcas que a definen? e, o máis importante para o noso caso: ¿é Galicia unha nación? Co moi revelador título de Identidade e afectos patrios Ramón Villares reúne unha decena de longos artigos sobre estas cuestións nun volume que edita Galaxia e que constitúe, ao meu ver, unha lectura imprescindible para ben aquilatar a interpretación de tan sensibles e problemáticas realidades.

Seguindo o ronsel deixado polos estudos culturalistas e a súa provisión de construtos ou artefactos culturais, Villares supera a visión factual das análises históricas para debrocarse nos procesos de construción no tempo dos acontecementos e determinar o seu significado e interpretación social; dito noutras palabras: do que se trata é de “narrar a nación”, estudar como se tece toda unha mesta rede de tradicións e símbolos cos que se identifica unha comunidade e que acaban por xerar unha arañeira de emocións e afectos aos que adoitamos chamar ‘patriotismo’ na adhesión a unha “comunidade imaxinada”.

Dende esta perspectiva, Galicia sería para Villares unha “nación-cultura”; ou sexa, un territorio cunha “personalidade cultural moi afirmada” que reside “na súa matriz antropolóxica e cultural, máis por ter asumida unha memoria histórica colectiva que por posuír unha conciencia nacional galega”. En consecuencia, a “nación galega”, sempre segundo o historiador chairego, “pode recoñecerse en hábitos aparentemente elementais, pero profundamente interiorizados desde o punto de vista civilizacional, como a relación coa natureza, nas formas de mesa, no modo de celebrar as festas, na posesión dunha lingua de seu”.

Identidade e afectos patriosPor tanto, o obxectivo último destes ensaios non é outro que o de “analizar os procesos de construción deses símbolos e valores, onde se advirten ademais momentos de mutación, de re-significación e, naturalmente, dunha funcionalidade cambiante”.

¿Que cales son eses momentos de diáclase histórica? Aqueles aos que dedica a súa atención en cada un dos artigos: as fronteiras políticas e os muros simbólicos na relación Galicia-Portugal; a cuestión do celtismo galego; a loita simbólico-social irmandiña; o papel político-identitario xogado por Xelmírez; a importancia da creación de símbolos como o himno ou a bandeira polas comunidades galegas en América; o emblemático rol do bardo céltico encarnado por Pondal e aínda o interpretable sentido da sublevación dos heroes/mártires de Carral.

Como se bota a ver, esta revisión de momentos axiais da nosa Historia pretende pór de relevo a “vontade de forxar unha comunidade política e cultural poboada por mitos propios e por referentes que axuden a crear esa comunidade imaxinada”, que é, en gran medida, unha “enxeñería cultural” que contribuíron a crear Vicetto, Murguía, Risco, Otero Pedrayo, Castelao e tantos outros que “construíron ou ‘lavraron’ unha imaxe de Galicia”, vale dicir: unha nationis imago malia o que ―ou mellor, xustamente polo que― sostiña Cunqueiro: “Galicia é un país ahistórico, cos pés no río Leteo”, pois, a pesar do innegable peso da súa base etnocultural identitaria “expresada na lingua, no territorio, na paisaxe e, sobre todo, nun arsenal de valores comúns (familia, relixiosidade, morte, natureza)”, en moitas máis ocasións do que sería desexable os seus individuos parecemos esquecer este herdo que nos configura e nos define, por máis ‘líquido’ e mutable que nos pareza no presente contexto globalizado.

A acuidade nas aproximacións e o luminoso do seu escalpelo interpretativo, a erudición e largueza nas fontes documentais das que se provee, mais tamén a magnífica prosa coa que traslada os máis densos pensamentos fan deste Identidade e afectos patrios de Ramón Villares un libro que debe lerse para comprender, cabalmente, quen fomos, quen vimos sendo e en quen podemos dar.

[El Ideal Gallego e Diario de Ferrol, 7-1-2018]

Advertisements

Etnohistoria de Mazaira

Un pobo que non lembra a súa historia, as súas tradicións e os seus devanceiros é un pobo que deixou de existir. Para afianzar o presente, para viabilizar un futuro é imprescindible gardar memoria do que viñemos sendo. Os científicos chaman a ese exercicio preciso de análise do pasado etnohistoria. As obras que recuperan tan precioso herdo teñen un valor inestimable e dunha delas, exemplar, quero hoxe dicir: Quintela de Mazaira. Terra e xente.

Este libro é un demorado estudo levado a cabo polo ensaísta e narrador Olegario Sotelo Blanco, natural da localidade de Quintela de Mazaira, pequena entidade de poboación situada a doce quilómetros de Castro Caldelas en Ourense, estremeira xa coas terras da provincia de Lugo e que ten como gardián no horizonte a Cabeza de Manzaneda, da que dista vinte e cinco quilómetros.

Quintela foi de sempre unha aldea arredada, malia a súa proximidade á antiga vía romana e a situarse a non moitos quilómetros de San Clodio e Montefurado. Este feito fixo que nela se conservasen costumes e usos que a definen como un ben singular reservorio de moitos dos nosos sinais de identidade do que foi a Galicia agraria secular, de aí o interese certo de recoller e estudar todos os materiais etnográficos e antropolóxicos que, ollados dende o presente, explican a andaina que fixemos como comunidade.

Sotelo Blanco dedicou a recoller toda esta información e analizala moitos anos. Agora dáa a coñecer nun volume de case medio milleiro de páxinas, publicado polo selo editor que leva o seu nome e que ve luz co patrocinio do Concello de Castro Caldelas e a Deputación de Ourense.

Nada neste libro fica fóra da minuciosa atención de Sotelo Blanco, quen dá conta dos espazos sociais e de traballo na aldea; da vivencia das estacións e os días; das partes da casa e o ambiente doméstico; dos lugares das xuntanzas; dos hábitos de vestimenta; dos oficios e labores agrícolas; das celebracións comunais, feiras e xogos infantís; do medio natural circundante e a abondosa presenza dos muíños; da vizosa tradición literaria oral vencellada a todo tipo de crenzas, lendas e supersticións e, tamén si, da importancia do fenómeno migratorio nesta localidade.

A todo este vastísimo coñecemento chega Sotelo Blanco por diferentes vías. Primeiramente, a súa propia memoria, pois incorpora algún capítulo expresamente autobiográfico no que lembra a Quintela da súa infancia e mocidade e fai balance da súa particular relación con ela como emigrante a Cataluña que foi. Mais tamén accede a todo este rico universo mercé ás entrevistas que foi facendo a algúns dos seus habitantes, quen testemuñaron moitas das informacións e ofreceron xeitosos recordos cos que axudar a trazar este mapa etnográfico do lugar. Finalmente, para algunhas cuestións contextuais e metodolóxicas tamén se serviu o autor dunha bibliografía escolleita, coloratura precisa para salpementar aquí e acolá comentarios ou explicacións.

Denantes de rematar, non quero deixar de salientar outras dúas achegas de estimanza: a xenerosa galería fotográfica coa que se dá cabo á obra e a pulcritude técnica na edición do libro. As instantáneas teñen a virtude de facernos máis próxima o mundo retratado. A coidada edición, responsabilidade de Mari Carmen Romero e Xurxo Bértola, de ofrecernos un volume que presta ter nas mans, mimado ata o último detalle nas tipografías, papel e maqueta.

Oxalá cada unha das nosas heroicas aldeas tivese un Olegario Sotelo Blanco para historiala. Quen nos dera ver publicadas moitas Quintela de Mazaira. Terra e xente. Teño a esperanza de que o exemplo dea froito e este libro, modélico de todo punto, sirva de guieiro a futuros traballos que recuperen e estuden tanta vida das comunidades de noso.

[El Ideal GallegoDiario de Ferrol, 5-11-2017]

Letras para lembrar

Nordesía (Balance do ano, 31-12-2017)Hoxe remata o ano. Acae facer balance do que este, literariamente falando, deu de si.

A prosa galega do 2017 foi celmosa e deixou títulos merecentes de salientarse. Velaí están as intrigas que tecen Miguel Anxo Fernández en Blues para Moraima, Lionel Rexes en A raíña das velutinas ou Antonio Manuel Fraga en A virxe das areas; as narrativas evocadoras de Marcos Calvos en O xardineiro dos ingleses ou Antón Riveiro Coello en A sombra dos bonsais; a escrita subversiva e reveladora de Teresa Moure en Um elefante no armário; a novela histórica de Santiago Lopo en A arte de trobar ou os refrescantes relatos de Ana Cabaleiro en Sapos e sereas.

O fardelo da poesía rebordou con versos afortunados, como os poemas elucidadores de O filósofo coxo de Eduard Velasco; os textos de palpitante memoria de Xulio L. Valcárcel en O outono nos espellos; as composicións sempre comprometidas de Daniel Salgado en O gran rexeitamento/ Flores para Albert Ayler; a melancolía destilada por Miriam Ferradáns en Nomes de fume; a realidade problemática e mutable de A cadencia da fractura de Isaac Xubín; as dolorosas despedidas de Luís Valle en Para que eu beba; as viaxes no Tempo e nos mundos de Tamara Andrés e o seu Corpo de Antiochia; en fin, os Lumes todos de Ismael Ramos ou o planisferio da pel que Lorena Conde trazou en Entullo.

O pensamento de noso tamén deixou duradoiro ronsel en biografías de grandes persoeiros da literatura galega como Rosalía de Castro. Cantos de independencia e liberdade (1837-1863) de María Xesús Lama ou Manuel Antonio. Unha vida en rebeldía de Xosé Luís Axeitos; en ensaios sobre ritos e balizas antropolóxicas como Humildar de Suso de Toro; recuperacións da memoria represaliada como Non des a esquecemento de Luís Bará ou profundares sobre o ser presente e histórico galego como Identidade e afectos patrios de Ramón Villares.

gomboTamén a nosa literatura infantoxuvenil brillou con forza, como demostran as imaxinativas andainas de Bruxa e familia de Paula Carballeira; o relato iniciático en fermosos álbums da serie Gombó e o medo á escuridade e mais Gombó e a viaxe á lagoa ideados por Ánxela Gracián e Christian Villamide; o teatro solidario de Carlos Labraña en O valo; o relato reivindicativo e xenericamente sensible de Eva Mejuto en 22 segundos ou a heroica aventura transoceánica narrada por María Solar en Os nenos da varíola.

Aínda habería que sumar ao anterior algunha peza teatral de incuestionable interese. Poño por caso: a magnífica Suite Artabria de Manuel Lourenzo, un profundar na épica anónima da veciñanza coruñesa que transparenta en diálogos fondos e lostregantes como só o autor do Valadouro é quen de escribir.

Hai variedade tanta coma calidade moita. E sempre ha de vir ben comezar o ano con boas lecturas.

[El Ideal Gallego e Diario de Ferrol, 31-12-2017]

Aprender a desaprender

Nos últimos anos Suso de Toro minorou notablemente o seu ritmo de publicación, ata o punto de que entre un e outro título seu adoitan transcorrer anos. Por iso, cando un libro do escritor santiagués aparece no mercado, os que o seguimos dende sempre sentimos como a curiosidade vence calquera letarxia e achegámonos ás librerías para facernos co volume e verificar, así, que un dos autores máis emblemáticos da literatura galega das últimas décadas segue brillando a grande altura.

Tal me aconteceu coa aparición de Humildar, o breve ensaio que recolle a colección Libro X de Xerais, apenas unha corentena de páxinas nas que De Toro recunca no xénero do pensamento, ao que tan meritorios títulos ten dado ao longo do último cuarto de século.

Humildar é unha procura. Tamén unha sorte de laica pregaria de acción de grazas, de ofrenda votiva ao milagre da vida coa que se tenta atopar nas palabras a simbólica necesaria coa que espellar un cosmos de sentido que os crentes estruturan a través de ritos, preceptos e oracións, andas das que se ven privados os non crentes.

Deste xeito, De Toro propón unha vía posible para a vivencia plena e consciente alén do fenómeno relixioso. Á falta de verbas sagras, de textos de emanación divina, cómpre mergullarse na linguaxe para fundar unha ‘maxia’ persoal e explicar o transcendente do camiñar propio.

Con estas premisas, Humildar ofrece case unha vintena de pequenos capítulos que reflexionan sobre momentos cruciais da existencia humana: o nacemento, a imposición dun nome, o pasamento, a memoria dos defuntos, o recollemento interior, a escolla dos “lugares especiais” ou “lugares aos que peregrinar”, os momentos e días especiais e, por suposto, os humildamentos na cortesía, no agradecemento, no sorriso e noutras situacións.

Lendo este Humildar un recoñece moitas das ideas que, velaíñas, foran cruzando algúns ensaios de F. M. (1991) e, sobre todo, de Parado na tormenta (1996), mesmo algunhas conexións con A carreira do salmón (2001) e con outros textos. Mais, antes nada, este Humildar é un compendio do pensar e o sentir espiritual do autor, quen se afirma nestas planas nunha mensaxe comprensiva, esperanzada e serena do existir.

De Toro defende a ledicia da nacenza como “o aceptamento de que estamos vivos e de que a vida é un lugar que acolle a quen chega”. Entende que dar un nome a un bebé supón un recoñecemento e un xeito de expresar os nosos mellores desexos para aquel que comeza a acompañarnos. Mantén que é conveniente e “ten sentido despedir a quen marcha, élle preciso e mais é bo para quen fica” e que, unha vez que ese finamento se produce, é necesario “falarlles de viva voz aos mortos. Recoñecéndoos como o que son”. Evidentemente, tamén se impón comprender que “o mellor diálogo con un mesmo non é interno, senón en voz alta”, así que vén ben “falar con nós mesmos”. Como tamén é positivo o casamento visto como un “erguer casa, facer casa”, pero, xaora, para “quen queira facer casa e compartir a vida, vivila en compaña”.

E igual que nas anteriores circunstancias, tamén noutras De Toro aposta decote pola vida integradora, solidaria, pacífica; por exemplo, coidando dos demais, buscando lugares especiais “que nos din un falar distinto, que gardan cousas únicas” e nos que é posible sentirse irmandado co que nos rodea; ou celebrando datas e momentos concretos, “días que consideramos especiais e distintos do decorrer uniforme do tempo”.

Humildar é, xa que logo, celebrar a vida mesma dende a consciencia de que “é preciso saber andar e tamén desandar. Camiñar coa perna dereita e coa perna esquerda. Soltar e atar. Podemos aprender a desaprender, iso é humildar”. Por tanto, “Humildarse vén ser iso, aceptar que a vida é o que nos rodea e nos posúe, que a vida non acaba en nós”.

Irradiación extrema do pensamento, limpidez máxima na expresión e condensación absoluta do intra e intertextual tanto propio coma herdado son os tres vértices deste equilátero literario co que Suso de Toro volve confirmar que a súa é unha voz imprescindible para (nos) entender.

[El Ideal GallegoDiario de Ferrol, 25-6-2017]

Verdade e memoria

Perdoar é un acto de xenerosidade. Esquecer a máis aborrecible das indolencias.  A procura da verdade, a restitución da dignidade e o recoñecemento dos erros pasados non poden ser nin obviados nin procrastinados. Neste país noso houbo xeiras luminosas, episodios de gloria que, con razón, deben enchernos de orgullo. Mais tamén existiron episodios escuros, horas lamentables e accións execrables. Porque a materia da que estamos feitos ten parte de ardora e parte de lama e precisamos lembrar, pois é a única maneira de devolverlles a vida aos que a perderon en tempos de desatada vesania.

Non des a esquecemento, o máis recente ensaio de Luís Bará, é un ofertorio á memoria dos represaliados, un urro inzado de “Relatos do xenocidio fascista en Galiza, da resistencia e da solidariedade”. Nesta angueira leva tempo comprometido o escritor pontevedrés, tamén el descendente daqueles que padeceron os rigores fascistas, e sobre esta palpitante e dolorosa lembranza ten escrito en diversas ocasións, amais de significarse como un activo promotor de todo tipo de plataformas e actividades a prol da recuperación da chamada ‘memoria histórica’.

Neste sentido, o volume que agora publica baixo o selo do Instituto de Estudos Miñoráns é un clamor pola verdade, que é asemade a ética esixencia da xustiza a través da memoria, a reparación do mal polo (re)coñecemento do ominoso.

O libro divídese en cinco capítulos e un epílogo. No primeiro deles (“Memoria de Vilaboa”) leva a cabo unha rememoración das vítimas que nesta súa localidade natal sufriron as represalias fascistas. Faino —como no resto da obra— non só a través de recursos bibliográficos ou documentos históricos, que tamén, senón, sobre todo, servíndose do testemuño directo das familias destes represaliados, en non poucas ocasións tamén eles mesmos padecedores do ostracismo e a violencia por mor de ser sangue de quen eran.

No segundo dos capítulos (“O ronsel das silenciadas”) Bará recolle un feixe de vidas de mulleres represaliadas, tamén resistentes e sempre solidarias. Mulleres que, como el ben lembra, foron “rebeldes e pioneiras que romperon moldes e combateron por causas xustas (…) Mulleres soterradas no silencio do pasado, desaparecidas na crónica oficial, ninguneadas, invisibilizadas, excluídas”. A elas dá voz para poder dicir, ben alto, que “agora están con nós e con nós fican para sempre”.

A terceira das seccións (“Das casas refuxio”) é unha homenaxe ás familias que acolleron e protexeron os fuxidos, que prestaron as súas casas e moitas veces os seus escasos bens e víveres para que aqueles heroicos resistentes conservasen a vida, tendo moitas veces que ver como iso facía que fosen perseguidas e mesmo encarceradas ou defuntadas.

O cuarto bloque (“Era a historia da noite”) é un conxunto de prosas que relatan diversos episodios de terror derivados da persecución fascista. Unha parte deles céntrase en historias acontecidas en Vigo e o Morrazo e outra amplifica o comentario de fotografías históricas e reflexións sobre temas e símbolos que transversalizan todo o libro, como “as feridas, as hemorraxias internas, as gabias, as flores, o dó, a resistencia, a coraxe, a solidariedade”.

Non des a esquecemento remata cun epílogo (“Memoria e compromiso”) no que Bará dá razón das motivacións que o levaron a escribir este obra—na que levaba tres anos traballando e da que avanzou materiais no seu blog http://nondesaesquecemento.blogspot.com.es/—, revela as fontes das que partiu e os traballos que lle serviron de estímulo e aproveita para inserir unha cauda gratulatoria que é, tamén, unha ben xusta homenaxe a amizades e estudosos que levan un mundo comprometidos coa nobre causa de non esquecer da inxuria o rudo encono.

Merecemos a verdade. Precisamos a memoria. Desexamos a xustiza. Por todo iso e por moitas outras razóns, Non des a esquecemento de Luís Bará é un ensaio de valor, escrito cunha prosa diáfana non exenta de pulo poético, que emocionará a quen se achegue a ela pola paixón e autenticidade que deita en cada páxina. Unha lectura para non perder.

[El Ideal Gallego e Diario de Ferrol, 30-4-2017]