Banda sonora

Nordesía (Claudio Rodríguez Fer, 15-7-2018)A traxectoria literaria de Claudio Rodríguez Fer é unha das máis intensas e extensas das últimas décadas en Galicia. Máis de medio cento de obras confírmano como un dos estudosos e creadores de máis relevo, con obras que son referenciais tanto no eido da poesía coma no ámbito do ensaio, tendo tamén publicado teatro e narrativa.

De todo este inxente labor, talvez sexa a súa dedicación á poesía a que mellor o define, pois son xa corenta os anos de escrita, tempo longo no que viron luz volumes de verso erótico, triloxías de memoria antifascista, títulos de poesía visual e cinematográfica e incluso outros de xorne viaxeiro e cosmopolita.

A todos os anteriores súmase agora A muller sinfonía, subtitulado ‘Cancioneiro vital’, poemario no que se conxugan os amores e clamores, o erótico e a memoria civil co elemento musical, auténtica trabe mestra desta obra.

A música, as músicas son a cerna das case duascentas páxinas do libro, dividido en catro amplas seccións (“Cantos rodados”, “Ortos sen ocaso”, “Viaxes ao paraíso” e “Materia de mañá”) delimitadas por un prefacio e un posfacio. Un conxunto, cómpre dicilo xa, que amosa nidias e abondosas referencias intertextuais, que conectan a obra con outros títulos anteriores do autor.

O eclecticismo das propostas sonoras a partir das que aquí se poetiza é evidente. A multiplicidade de nomes e estilos explica que por estes versos desfilen Ferré e Cohen, Vysotski e Brassens, Theodorakis e Yupanqui, Vinícius e Stivell, Dylan ou os Rolling, pero tamén Makeba, Mercouri, Parra, Kalsoum, Simone, Baez, Joplin, Smith, Hagen, Nyman, Brown, Gardel, Led Zeppelin ou Brel.

Por tanto, variedade de estilos e de rexistros, de voces e de acordes, espello sempre tanto dos vastos coñecementos musicais do poeta como das súas adhesións harmónicas, pois este A muller sinfonía é, en moitos sentidos, a banda sonora do propio decorrer vital e literario de Rodríguez Fer.

O jazz, a música étnica en xeral e celta en particular, o blues, o pop e o folk, o rock e o heavy e todo tipo de ritmos latinos van permeando polas estrofas, creando ritmos e sonoridades, entrelazando cadencias e sintagmas, notas e figuras retóricas para compor un vigoroso mosaico que ten como fondo toda a música da contemporaneidade.

Dende a cita coa que se inicia o libro (“A quen mellora o mundo con música vital”) ata o dístico de remate (“Baila comigo, amor,/ ata a fin do amor”) un danzar dervixe de vida e experiencia ecoa en concerto, inzándoo todo de melodías e cánticos, polifonía versal que fai do libro un prodixio de solfexo poético.

Este recital sen fin ten a súa plasmación material nas cubertas deseñadas por Ideiagrafica para esta edición, que reproducen dous discos estampados nas tapas, imitantes dos vinilos ata o punto de que sobre deles tamén figuran impresos títulos de poemas tal se o fosen de singles do propio disco, pechando así un círculo de fondo e forma que fai deste libro un poemario tan musical coma integral.

Melómanos e letraferidos están de noraboa. Teñen no presente A muller sinfonía o libreto versal do mellor concerto poético. Un agasallo para regalar e regalarse. O tema do verán e de todo verán, literatura de altura ao mellor compás.

[El Ideal Gallego e Diario de Ferrol, 15-7-2018]

 

Advertisements

Tabela dos Libros. Abril 2019

Co primeiro luns do mes, chega a nova Tabela dos Libros que ofrece a lista de títulos que Francisco Martínez Bouzas, Inma Otero Varela, Mario Regueira, Montse Pena Presas e eu estimamos como os máis recomendables entre os publicados nas últimas semanas.

2019_abril_tabela

Nota bene: Os máis recomendados obtivéronse a partir da suma dos votos de cada crític@ aplicando o seguinte baremo: 1º posto = 5 puntos, 2º posto = 4 puntos, 3º posto = 3 puntos e así sucesivamente.

 

 

Tabela dos libros. Marzo 2019

Co primeiro luns do mes, chega a nova Tabela dos Libros que ofrece a lista de títulos que Francisco Martínez Bouzas, Inma Otero Varela, Mario Regueira, Montse Pena Presas e eu estimamos como os máis recomendables entre os publicados nas últimas semanas.

tabela_marzo_2019

 

Nota bene: Os máis recomendados obtivéronse a partir da suma dos votos de cada crític@ aplicando o seguinte baremo: 1º posto = 5 puntos, 2º posto = 4 puntos, 3º posto = 3 puntos e así sucesivamente.

Contra o eterno fastío

Nordesía (Carlos Taboada, 20-5-2018)Divertida, emocionante e desbordante de imaxinación. Así é A biblioteca de Pedrarcana, a novela para a mocidade coa que Carlos Taboada resultou finalista do último Premio Merlín.

Dende as primeiras páxinas, esta historia de vertixinosas aventuras mergúllanos na crónica da imaxinaria cidade de Pedrarcana de Leria, “engaiolada nunha burbulla de tedio, a cidade enlamada na nugalla, a cidade ancorada no eterno fastío”. E velaí o difícil reto que afrontan os mozos protagonistas e os adultos que lles axudan: despreguizar do seu infindo desleixo a urbe que aos poucos vai perdendo a súa personalidade esmagada pola febre construtora de ADVER S.A., a empresa de Fulxencio Adverso que se dedica ás Construcións Voluminosas e os Edificios Monumentosos que acaban coa morfoloxía orixinaria das cidades, igualando unhas a outras no seu feitío deshumanizado.

Esta narración ecolóxica, ancorada no crecemento sostible e harmónico, toma forma nunha trama que incorpora habilmente o relato de aventuras piratas e a procura dun tesouro agochado, entrefebrando todo con formativas reflexións sobre o papel da lectura e a aprendizaxe, a necesidade de conservar as tradicións e o legado histórico e tamén o ideal de convivencia cívica e integración de todos os colectivos e clases sociais.

Sabido o anterior non estrañará que algúns dos personaxes principais sexan, xustamente, escolares, profesores e bibliotecarios, o que di moito sobre a importancia que á lectura e o libro se dá desde estas páxinas e tamén verbo da asunción metaliteraria que transversaliza non poucas pasaxes.

E non só a literatura está presente, e de xeito moi notorio, nesta obra, senón que tamén se deslizan nelas frecuentes referencias ao mundo cinematográfico e musical, evidenciando o relevo que as artes adquiren na utópica busca da cidade paradigmática que na novela se describe.

A biblioteca de PedrarcanaDeste xeito, a carón de alusións a escritores como A. Conan Doyle, Jules Verne, H. G. Wells, R. Bradbury ou B. Stoker figuran tamén citas de cineastas como F. Kapra, B. Wilder, N. Jewison, S. Donen, V. De Sica, F. Truffaut, R. Donner e mesmo C. Piñeiro (aí o está o Sempre Xonxa, o cine da localidade) e pintores como Van Gogh, M. Mallo, Renoir, Picasso ou F. Khalo.

Tremendamente plástica nas descricións, a novela de Taboada arrinca cunha sorte de plano-secuencia para dar logo paso a unha arquitectura de escenas que se suceden de xeito encadeado, onde o final dunha anuncia o comezo da seguinte, nun cosido fino que funciona a un tempo como retrouso estrutural e efecto estético.

Mais A biblioteca de Pedrarcana conta con outro atractivo engadido: as ledas e alusivas ilustracións do propio autor, ben coñecido tamén nesta faceta. Os deseños de Taboada van poñendo en imaxes o narrado, sumando aquí e acolá ao relato detalles visuais que axudan a crear unha impresión mental do universo narrado, ao tempo que serven de natural complemento a esta historia chea de lugares e personaxes.

A inserción de mapas ao inicio e remate da narración e pequenos debuxos nos encabezados de páxina, a alternancia entre ilustracións enmarcadas e outras de plana enteira, a axuda ao seguimento que supón a numeración e titulado dos, deliberadamente, breves capítulos, todo facilita a lectura de A biblioteca de Pedrarcana, novela de Carlos Taboada que moito ha gustar ás rapazas e rapaces de últimos cursos de Primaria, mais tamén a todas as persoas de calquera idade que anden na procura de relatos entretidos, repletos de acción e de mensaxes esperanzadas que nos afirmen na positiva idea de que un mundo mellor sempre é posible.

[El Ideal Gallego e Diario de Ferrol, 20-5-2018]

Tabela dos libros. Febreiro 2019

Co primeiro luns do mes, chega a nova Tabela dos Libros que ofrece a lista de títulos que Francisco Martínez Bouzas, Inma Otero Varela, Mario Regueira, Montse Pena Presas e eu estimamos como os máis recomendables entre os publicados nas últimas semanas.

2019_febreiro_tabela

 

Nota bene: Os máis recomendados obtivéronse a partir da suma dos votos de cada crític@ aplicando o seguinte baremo: 1º posto = 5 puntos, 2º posto = 4 puntos, 3º posto = 3 puntos e así sucesivamente.