Ulises entre Nós

Non deixa de sorprender que a que pasa por ser a mellor novela en lingua inglesa do pasado século, o Ulysses de James Joyce, estivese a piques de ficar inédita. Ata que acabou por se publicar en 1922 da man da libreira parisiense Silvia Beach, dona da célebre Shakespeare & Co. que aínda hoxe pode visitarse ás beiras do Sena, o libro andou dando tombos de aquí para acolá e apenas se algúns capítulos apareceron como avance en 1918 na revista The Little Review mercé á influencia de Ezra Pound.

Aquela pequena edición de 1922 (apenas 1.000 exemplares) cambiou o mundo da literatura. Hai, como dubidalo, un antes e un despois da novela de Joyce, un auténtico cosmos compendiado en preto dun milleiro de páxinas.

Viron clara a súa alta significación as xentes de Nós. Risco falou da escrita irlandesa de Joyce na revista homónima e Otero Pedrayo traduciu un fragmento da mesma en 1926, o primeiro, por certo, que se daba a coñecer en toda a Península Ibérica. Dende aquela ata hoxe foi longo o noso vencello coa obra do autor, do que se verteron no seu día os Dublineses (1990) e mais O retrato do artista cando novo (1994) e que agora ve traducido, por fin, o mítico Ulises por Eva Almazán, María Alonso Seisdedos, Xavier Queipo e Antón Vialle.

Un equipo de tradutores que traballou máis dunha década para dar á luz esta versión que prologa, saudándoa, o director de Galaxia, Víctor F. Freixanes, casa á que haberá que lle agradecer sempre este esforzo ímprobo en facer posible que poidamos ler en galego un clásico desta transcendencia.

O Ulises é un planeta escritural, pois non en van é a Odisea dos nosos tempos, unha obra dunha intensión tal que mal pode aprehenderse cabalmente tras varias lecturas, pois tanto dende o estilístico coma dende o temático, o narratolóxico e o simbólico toda a obra é unha mestísima arañeira de referencias cruzadas e refacturas implicativas que acaban por se transformar nun xenuíno biblión literario, unha sorte de reescrita do pasado literario e, ao tempo, unha enciclopedia do seu tempo e da Humanidade.

Profundamente enraizado no seu Dublín de orixe (velaí ese inesquecible 16 de xuño de 1904 que deu lugar ao celebérrimo Bloomsday, efeméride nacional irlandesa), o Ulises é universal por canto contén no seu interior toda unha teorización da Arte (pintura, música, cinema), o pensamento (filosofía, psicanálise) e a Historia (da illa e alén) de primeiros do XX. Facer confluír todas estas augas obrigou a Joyce a procurar novas molduras coas que modelar, por iso a novela marcou tamén unha nova fronteira no emprego de técnicas que, dende entón, se fixeron imprescindibles, poño por caso, a plasmación da corrente de conciencia (no monólogo interior e fórmulas próximas) que alcanza o seu cénit no moi gabado monólogo de Molly Bloom.

Lembro ben a primeira vez que lin o Ulises. Tiña daquela vinte anos e fixérao esporeado por un meu profesor que moito me insistira en que era imprescindible. O profesor chamábase Arturo Casas —beizóns para el pola súa teimosía na recomendación— e a versión pola que descubrín aquel océano narrativo fora a referencial de José Salas Subirat. Cos anos foron chegando tamén á casa as que realizaron José María Valverde e Francisco García Tortosa e mais María Luisa Venegas. Agora, ao pé das destes pioneiros, figura esta magnífica edición de Galaxia que Almazán, Alonso, Queipo e Vialle nos regalaron. Porque é un galano, e non outra cousa, poder abismarse nesta sima literaria na lingua do vello reino, tan atlanticamente próxima a aquela coa que un irlandés desconforme comezara a soñar en 1914 un universo ao que chamou Ulises.

[Publicado en El Ideal Gallego e Diario de Ferrol, 2-2-2012]

Radiocrítica 20-1-2014

Velaquí a primeira Radiocrítica do 2014, emitida o pasado luns día 20 de xaneiro en Ames Radio (107.2 FM).

Nesta ocasión, falei con Nazaret López sobre o Dessertstorm. II de Laura Luna e José María Picón (I, 2’34); a peza de teatro infantil O refugallo de Paula Carballeira (I, 7’12 e II, 0’00); a tradución do Ulises de James Joyce (II, 5’01 e III, 0’00); o ensaio Presenza dunha Ausencia de Anxo R. Ballesteros (III, 1’41) e mais a novela A lúa da colleita de Anxos Sumai (III, 5’00).

       http://www.goear.com/embed/sound/1ac4b3f

a     http://www.goear.com/embed/sound/69c7a75

a     http://www.goear.com/embed/sound/d151d24

Farsa odiseica

Da man de Ana Pontón e Lino Braxe chéganos Ulises, divertidísima adaptación teatral da homérica A Odisea que ve luz na coñecida colección Punto de Encontro de Everest Galicia con ilustracións de Xosé Cobas.

Ulises é un festival humorístico en dous actos precedidos dun preludio, intermediados por un interludio e rematados cun apuntamento de proscenio imaxinario. No seu seo, un mangado de diálogos ocorrentes e hilarantes que conseguen abeirar os heroes do mito grego humanizándoos, facéndoos próximos ao espectador actual, mesmo xogando deliberadamente cos anacronismos para achegalos aos nosos días.

Destarte, Ulises énos presentado como un botaporela abondo fato e, no fondo, sortudo; Penélope é unha indecisa miñaxoia que abanea perigosamente na liña divisoria entre a bondade ética e a parvicie inxenua; os pretendentes ao trono de Ítaca en ausencia de Ulises son tres desastres: un vello ricacho que moito recorda os anciáns namoradeiros de Castelao, un toliño que non fai senón dicir barrabasadas e un hippy fumetas insoportablemente naïf.

A amálgama dialéctica que abrolla desta fauna ben pode sospeitarse. Iso si, Pontón e Braxe respectan o desenvolvemento e resolución da trama orixinais, se ben coloran irrisoriamente as aventuras e encontros do heroe (cunhas sereas peixeiras, unha Nausica antolladiza, un Polifemo metido ao negocio da óptica ou unha Circe de falar churrigueresco e proceder ben peliculeiro) ou cargan as tintas na espera estupidizada dunha Penélope aburada.

Este feliz esperpento acaba converténdose nunha faiscante caricatura do texto homérico, unha revisión paródica e carnavalesca que nos convida a revisitar o vello mito con novos ollos, vulgarizando condutas e pensamentos ata facelos pedestremente actuais e, polo mesmo, ben máis reais que os momificados arquetipos do modelo heleno.

Farsa moi amena que arrincará sorrisos a quen lle conceda o favor da lectura e peza ideal para adaptacións de grupos teatrais amateurs ou escolares, que asegurarán coa súa posta en escena unha oferta benhumorada e luminosa que, seguro, será recibida polo público cos brazos abertos en tempos de tanto gris.