Letras en ronsel

mosaico lecturas 2014Abandonounos o 2014, pero non nos deixou orfos. Tras de si deitou un feixe de lecturas de valor que hoxe me presta relembrar.

O ano narrativo foi feraz e houbo apostas ben variadas: dende a escrita autobiográfica, de relato reflexivo e primíparo, que achegou Inma López Silva en Maternosofía ata a aventura maratoniana nos antípodas que propón Santiago Lopo en A diagonal dos tolos, pasando pola narración memorística e de descubrimento da vida adulta e os seus secretos feridos por un tempo gris de A viaxe de Gagarin de Agustín Fernández Paz, o puxilato pola supervivencia nun tempo avolto do Olimpia Ring, 1934 de Xabier López López ou as miserias dos escenarios e a vida de Máscaras rotas para Sebastian Nell de Alberto Ramos.

Tampouco os poetas ficaron a barbeito. Velaí están para demostralo A segunda lingua de Yolanda Castaño, ironía e pensamento versal de retrouso idiomático e resaibo revelador; A última música das cousas de Bieito Iglesias, memoria dun eu en tránsito melancólico; A distancia do tambor de Eva Veiga, cicatrices, Tempo de Ombre, filosofía do que esfarela; Cronoloxía da urxencia de Dores Tembrás, poliedro de silencios, acougo na tormenta, o pensamento a autoesculcarse; As voces da máscara de Arcadio López-Casanova, o transterro, a vixilia do desposuimento, os devanceiros a guiar a palabra maxistral, o final esperanzado en Ondara; Fulguración e silencio de Xavier Rodríguez Barrio, a verba en diálogo fértil, a memoria do amigo que se foi e non se vai xa máis; ou Celebración de Gonzalo Hermo, poemas de eu post-crac, fracturas interiores que viaxan entre musgos e vísceras na queste da identidade propia.

Foi tamén, este, ano de ensaística sobresaliente. Abondaría con amentar a Historia da literatura galega. De 1853 a 1916. O Rexurdimento que o profesor Xosé Ramón Pena publicou hai uns meses, volume imprescindible para revisitar criticamente tan decisivo período do noso pasado literario. Mais a este título habería aínda que sumar os Livros que nom lê ninguém de Isaac Lourido, lúcido repensar das nosas condicións sistémicas e as súas derivacións, principalmente proxectadas sobre a obra de determinado grupo autorial; a reivindicación da memoria masacrada que Francisco Xavier Redondo Abal tenta restituír en Bibliotecarios e bibliotecarias infames e que se explica transparentemente no subtítulo: A depuración franquista do corpo bibliotecario republicano. O caso galego; ou mesmo a indagación teórica que Inma Otero Varela acometeu en A ficcionalización do eu: autoría e protagonismo das mulleres na literatura, inestimable ensaio a propósito do xenérico e o seu valor na proxección e interpretación dos suxeitos literarios da escrita máis recente.

letras en ronsel (nordesia)Este esquemático guieiro resultaría incompleto se non se recordase que a produción infantoxuvenil brillou tamén con intensidade en obras como o poemario As redes de Inés, de Elvira Riveiro Tobío, versos de recoñecemento e agarimo ás traballadoras do mar; tamén en De como Chispo, o esquío, puido co frío de Toño Núñez, sagacidade e tenrura para superar os atrancos da vida; As noites de Xián de Concha Blanco, saudades mariñas dun mundo que non se concibe sen o rumor das ondas e, xa para os rapaces medianeiros, a magnífica Historia da bicicleta dun home lagarto de Fina Casalderrey, memoria de tempos facareños que a ilusión e a esperanza souberon borrar. Para os máis mozos, as regalías viñeron do Reo de Xesús Fraga, días de graffiti e ritos de paso, xeiras nas que a banda sonora das xornadas acompaña o albiscar dun futuro que se ten de labrar coas decisións propias; e, no poético, Penúltimas tendencias de Carlos Negro, versos contra a tiranía da moda e as trampas que ás rapazas tende, evidenciando adicións témeras, acusando a destrución das vontades. En fin, habería tamén que lembrar que o teatro e pur si mouve e ofreceu (re)edicións tan estupendas como a moi amena O achado do castro de Manuel Núñez Singala ou o máis grave e meditabundo Lapsus de Alfonso Pexegueiro, comedia do existir, infancia de moral mancada.

Letras en ronsel dun ano que esmoreceu e que serán sucedidas por novas ceifas ás que cómpre desexar nos traian tan bos momentos de lectura como deixaron estes libros que aquí pouso “coma cinza/ de rosas que onte encheron de perfume/ o mundo”.

[El Ideal Gallego e Diario de Ferrol, 4-1-2015]

Filosofía primípara

Leo Maternosofía de Inma López Silva e volvo mergullarme no líquido amniótico dos días prenatais. A escritora de Santiago fixo do seu embarazo materia literaria e achéganos, en algo máis de cento e medio de páxinas, a súa particular visión dun tempo e unha circunstancia con certeza singulares.

Maternosofía ou o embarazo da escritora primípara, velaí o título completo da obra, vai degraendo en capítulos breves todo ese transo vital tan característico que supón a xestación para a protagonista e aqueles que a rodean. Desde ese punto de vista, o libro interesa por igual tanto a quen se atope en semellante circunstancia coma a quen xa a viviu e quere rememorala e mesmo a quen nin a experimenta nin a experimentou, pero ten interese en achegarse a tal realidade dende os ollos de quen a coñece de primeira man.

Iso si, antes de comezar a lectura é preciso saber que López Silva ten unha xenuína comprensión da maternidade, algo que decidiu probar non ao ditado do “reloxo biolóxico, nin o amor infinito, nin o medo á soidade”, senón porque tivo unha “revelación ante un posíbel futuro de adversidades” e visualizou no seu maxín “dores mitigadas ante a presenza do meu home e os nosos fillos, en forma de familia” (p. 24).

Canto á descrición das mil e unha circunstancias que a xestante ten de atravesar, cómpre advertir que López Silva non pretende pasar por ningún modelo de interpretación máis ou menos obxectiva dos feitos, pois advirte en diversas ocasións que é “unha hipocondríaca de alto calibre” e unha “aprehensiva declarada” (p. 118, mais tamén 24, 113 e 165), o que debe terse presente para a validación das opinións vertidas.

Como López Silva imprime sempre ao xénero confesional e memorístico o seu inequívoco selo (abonda con ler New York, New York para entender o que escribo), tampouco pode afirmarse que sexa a autora ecuánime nin respectuosa en moitos dos xuízos, pois é evidente que esta non era a súa pretensión. O anterior explica por que en Maternosofía hai tamén un relato paralelo de afirmación partidista, no que comparece Compromiso por Galicia en non poucas ocasións (dende a primeira páxina, a 23, pasando pola 28 ou a 33 e seguintes) e se xulga negativamente o PP e todo o que del vén (así nas planas 39 e 42).

E se no político é transparente López Silva, non o é menos cando ten que xulgar certas xestantes que teñen ideas diferentes ás súas. Por exemplo: as mulleres que ela define, con “indignación”, como “as da Seita (sic) da Teta Fóra”, defensoras da lactancia materna que ve como unha “tendencia neonaturalista” que converte as nais en “escravas da maternidade” (p. 92). Do mesmo xeito, a escritora non cre defendible certo tipo de partos, como o das que prefiren facelo na auga, pois ante tal posibilidade non dubida en afirmar que non pensa “parir na auga (que noxo)” (p. 120).

Mais independentemente da coincidencia ou non coas ideas de López Silva e de que poidan semellar máis ou menos incisivas as súas posturas, o que está claro é que, como na propia contracuberta deste libro se anuncia, Maternosofía foi escrito “cunha linguaxe coloquial”, por iso “o texto flúe ameno, enxeñoso, burlón”. E así é, pois hai moitos treitos onde é perceptible ese ton coloquial, mostra dun fraseo oralizado que refuga as solucións alambicadas no estilístico.

Maternosofía é un diario que se presenta na contracapa como “realista, lúcido, reflexivo”, unha opinión que tamén sostén Malós Cabrera, autora do amplo prólogo, para min do melloriño do libro, pois nel ofrece unha interesante síntese dos seus contidos ao tempo que o vencella a outras narracións galegas que abordaron idéntica temática.

Convén ler esta nova proposta literaria de Inma López Silva, escrita dende unha primeira persoa que experimentou con intensidade os feitos relatados e nos convida agora a contrastar vivencias e/ou pareceres co oficio e a ironía de quen sabe que “a maternidade, efectivamente, é algo marabilloso, pero non indescritíbel”.

[El Ideal Gallego e Diario de Ferrol, 6-4-2014]