Ulises entre Nós

Non deixa de sorprender que a que pasa por ser a mellor novela en lingua inglesa do pasado século, o Ulysses de James Joyce, estivese a piques de ficar inédita. Ata que acabou por se publicar en 1922 da man da libreira parisiense Silvia Beach, dona da célebre Shakespeare & Co. que aínda hoxe pode visitarse ás beiras do Sena, o libro andou dando tombos de aquí para acolá e apenas se algúns capítulos apareceron como avance en 1918 na revista The Little Review mercé á influencia de Ezra Pound.

Aquela pequena edición de 1922 (apenas 1.000 exemplares) cambiou o mundo da literatura. Hai, como dubidalo, un antes e un despois da novela de Joyce, un auténtico cosmos compendiado en preto dun milleiro de páxinas.

Viron clara a súa alta significación as xentes de Nós. Risco falou da escrita irlandesa de Joyce na revista homónima e Otero Pedrayo traduciu un fragmento da mesma en 1926, o primeiro, por certo, que se daba a coñecer en toda a Península Ibérica. Dende aquela ata hoxe foi longo o noso vencello coa obra do autor, do que se verteron no seu día os Dublineses (1990) e mais O retrato do artista cando novo (1994) e que agora ve traducido, por fin, o mítico Ulises por Eva Almazán, María Alonso Seisdedos, Xavier Queipo e Antón Vialle.

Un equipo de tradutores que traballou máis dunha década para dar á luz esta versión que prologa, saudándoa, o director de Galaxia, Víctor F. Freixanes, casa á que haberá que lle agradecer sempre este esforzo ímprobo en facer posible que poidamos ler en galego un clásico desta transcendencia.

O Ulises é un planeta escritural, pois non en van é a Odisea dos nosos tempos, unha obra dunha intensión tal que mal pode aprehenderse cabalmente tras varias lecturas, pois tanto dende o estilístico coma dende o temático, o narratolóxico e o simbólico toda a obra é unha mestísima arañeira de referencias cruzadas e refacturas implicativas que acaban por se transformar nun xenuíno biblión literario, unha sorte de reescrita do pasado literario e, ao tempo, unha enciclopedia do seu tempo e da Humanidade.

Profundamente enraizado no seu Dublín de orixe (velaí ese inesquecible 16 de xuño de 1904 que deu lugar ao celebérrimo Bloomsday, efeméride nacional irlandesa), o Ulises é universal por canto contén no seu interior toda unha teorización da Arte (pintura, música, cinema), o pensamento (filosofía, psicanálise) e a Historia (da illa e alén) de primeiros do XX. Facer confluír todas estas augas obrigou a Joyce a procurar novas molduras coas que modelar, por iso a novela marcou tamén unha nova fronteira no emprego de técnicas que, dende entón, se fixeron imprescindibles, poño por caso, a plasmación da corrente de conciencia (no monólogo interior e fórmulas próximas) que alcanza o seu cénit no moi gabado monólogo de Molly Bloom.

Lembro ben a primeira vez que lin o Ulises. Tiña daquela vinte anos e fixérao esporeado por un meu profesor que moito me insistira en que era imprescindible. O profesor chamábase Arturo Casas —beizóns para el pola súa teimosía na recomendación— e a versión pola que descubrín aquel océano narrativo fora a referencial de José Salas Subirat. Cos anos foron chegando tamén á casa as que realizaron José María Valverde e Francisco García Tortosa e mais María Luisa Venegas. Agora, ao pé das destes pioneiros, figura esta magnífica edición de Galaxia que Almazán, Alonso, Queipo e Vialle nos regalaron. Porque é un galano, e non outra cousa, poder abismarse nesta sima literaria na lingua do vello reino, tan atlanticamente próxima a aquela coa que un irlandés desconforme comezara a soñar en 1914 un universo ao que chamou Ulises.

[Publicado en El Ideal Gallego e Diario de Ferrol, 2-2-2012]

Radiocrítica 20-1-2014

Velaquí a primeira Radiocrítica do 2014, emitida o pasado luns día 20 de xaneiro en Ames Radio (107.2 FM).

Nesta ocasión, falei con Nazaret López sobre o Dessertstorm. II de Laura Luna e José María Picón (I, 2’34); a peza de teatro infantil O refugallo de Paula Carballeira (I, 7’12 e II, 0’00); a tradución do Ulises de James Joyce (II, 5’01 e III, 0’00); o ensaio Presenza dunha Ausencia de Anxo R. Ballesteros (III, 1’41) e mais a novela A lúa da colleita de Anxos Sumai (III, 5’00).

       http://www.goear.com/embed/sound/1ac4b3f

a     http://www.goear.com/embed/sound/69c7a75

a     http://www.goear.com/embed/sound/d151d24

Valentín Paz Andrade e James Joyce

Un dos aspectos no que menos se ten reparado respecto da poética de Valentín Paz Andrade é o da súa asunción dos influxos da mellores tradicións literarias foráneas. Un exemplo notorio do que afirmo é o seu poema “As ovellas de Joyce”, no que o escritor pontevedrés propón un xogo intertextual moi elaborado que emparenta os seus versos cos da obra do autor dublinés.

En efecto, o amentado poema ábrese cunha cita traducida do célebre Finnegans Wake que pertence á primeira parte do segundo episodio deste libro. O que segue é un poema en dúas seccións que pode lerse como unha sorte de fábula antropomorfizada de carácter universal, mais tamén como unha alegoría en clave patriótica. En esencia, a poesía de Paz Andrade é unha crítica á pasividade das ‘ovellas’ ás que axexa o ‘lobo’, ovellas que se delatan polas súas propias chocas, deixando así o camiño expedito ao seu natural depredador.

O poema insírese no libro Cen chaves de sombra (1976) e formula dous interrogantes: ¿como chegou Paz Andrade ao coñecemento da escrita de Joyce e por que lle interesou, xustamente, este fragmento do Finnegans Wake?

Ao primeiro responderíase lembrando toda a tradición empática que os autores de Nós despregaron con Joyce: tradución histórica dos fragmentos do Ulysses por Otero Pedrayo, influxo do irlandés en textos deste e Risco… E tamén é fundamental, xaora, a súa abondosa presenza en Grial, publicación de cabeceira (por amizade e afinidade) para Paz Andrade, así como nalgún longo ensaio do seu amigo García Sabell.

Agora ben, coido que o coñecemento máis profundo da obra joyceana lle veu ao pontevedrés durante as lecturas preparatorias para a monografía A galecidade na obra de Guimarães Rosa (1978), pois foron varios os analistas (Willi Bolle, Oswaldino Marques, Ariano Suasuna, mesmo H. A. Murena en Grial) que sinalaron influencias de Joyce no brasileiro.

Canto á segunda das cuestións, entendo que é a presenza do personaxe do lobo Isemgrim na cita o que dá a razón do interese: grazas a el os versos de Paz Andrade enxertan coa máis graúda tradición occidental, que preconfigura este lobo humanizado na Ecbasis captivi (c. 940), se amenta por vez primeira na obra homónima do poeta Nivardo (c. 1148-1153), se fai admirable literatura no Roman de Renart (fins do s. XII) e alcanza logo moitos outros grandes nomes, entre eles os irmáns Grimm.

Por tanto: a poesía de Paz Andrade amosa aquí, baixo a aparencia dunha inxel simplicidade, un xogo de intertextualidades e lecturas múltiples que non só a unen á obra de James Joyce, senón que a sitúan, asemade, no ronsel da máis brillante literatura europea.

[Publicado no xornal Faro de Vigo, 17-5-2012]