Letras en ronsel

mosaico lecturas 2014Abandonounos o 2014, pero non nos deixou orfos. Tras de si deitou un feixe de lecturas de valor que hoxe me presta relembrar.

O ano narrativo foi feraz e houbo apostas ben variadas: dende a escrita autobiográfica, de relato reflexivo e primíparo, que achegou Inma López Silva en Maternosofía ata a aventura maratoniana nos antípodas que propón Santiago Lopo en A diagonal dos tolos, pasando pola narración memorística e de descubrimento da vida adulta e os seus secretos feridos por un tempo gris de A viaxe de Gagarin de Agustín Fernández Paz, o puxilato pola supervivencia nun tempo avolto do Olimpia Ring, 1934 de Xabier López López ou as miserias dos escenarios e a vida de Máscaras rotas para Sebastian Nell de Alberto Ramos.

Tampouco os poetas ficaron a barbeito. Velaí están para demostralo A segunda lingua de Yolanda Castaño, ironía e pensamento versal de retrouso idiomático e resaibo revelador; A última música das cousas de Bieito Iglesias, memoria dun eu en tránsito melancólico; A distancia do tambor de Eva Veiga, cicatrices, Tempo de Ombre, filosofía do que esfarela; Cronoloxía da urxencia de Dores Tembrás, poliedro de silencios, acougo na tormenta, o pensamento a autoesculcarse; As voces da máscara de Arcadio López-Casanova, o transterro, a vixilia do desposuimento, os devanceiros a guiar a palabra maxistral, o final esperanzado en Ondara; Fulguración e silencio de Xavier Rodríguez Barrio, a verba en diálogo fértil, a memoria do amigo que se foi e non se vai xa máis; ou Celebración de Gonzalo Hermo, poemas de eu post-crac, fracturas interiores que viaxan entre musgos e vísceras na queste da identidade propia.

Foi tamén, este, ano de ensaística sobresaliente. Abondaría con amentar a Historia da literatura galega. De 1853 a 1916. O Rexurdimento que o profesor Xosé Ramón Pena publicou hai uns meses, volume imprescindible para revisitar criticamente tan decisivo período do noso pasado literario. Mais a este título habería aínda que sumar os Livros que nom lê ninguém de Isaac Lourido, lúcido repensar das nosas condicións sistémicas e as súas derivacións, principalmente proxectadas sobre a obra de determinado grupo autorial; a reivindicación da memoria masacrada que Francisco Xavier Redondo Abal tenta restituír en Bibliotecarios e bibliotecarias infames e que se explica transparentemente no subtítulo: A depuración franquista do corpo bibliotecario republicano. O caso galego; ou mesmo a indagación teórica que Inma Otero Varela acometeu en A ficcionalización do eu: autoría e protagonismo das mulleres na literatura, inestimable ensaio a propósito do xenérico e o seu valor na proxección e interpretación dos suxeitos literarios da escrita máis recente.

letras en ronsel (nordesia)Este esquemático guieiro resultaría incompleto se non se recordase que a produción infantoxuvenil brillou tamén con intensidade en obras como o poemario As redes de Inés, de Elvira Riveiro Tobío, versos de recoñecemento e agarimo ás traballadoras do mar; tamén en De como Chispo, o esquío, puido co frío de Toño Núñez, sagacidade e tenrura para superar os atrancos da vida; As noites de Xián de Concha Blanco, saudades mariñas dun mundo que non se concibe sen o rumor das ondas e, xa para os rapaces medianeiros, a magnífica Historia da bicicleta dun home lagarto de Fina Casalderrey, memoria de tempos facareños que a ilusión e a esperanza souberon borrar. Para os máis mozos, as regalías viñeron do Reo de Xesús Fraga, días de graffiti e ritos de paso, xeiras nas que a banda sonora das xornadas acompaña o albiscar dun futuro que se ten de labrar coas decisións propias; e, no poético, Penúltimas tendencias de Carlos Negro, versos contra a tiranía da moda e as trampas que ás rapazas tende, evidenciando adicións témeras, acusando a destrución das vontades. En fin, habería tamén que lembrar que o teatro e pur si mouve e ofreceu (re)edicións tan estupendas como a moi amena O achado do castro de Manuel Núñez Singala ou o máis grave e meditabundo Lapsus de Alfonso Pexegueiro, comedia do existir, infancia de moral mancada.

Letras en ronsel dun ano que esmoreceu e que serán sucedidas por novas ceifas ás que cómpre desexar nos traian tan bos momentos de lectura como deixaron estes libros que aquí pouso “coma cinza/ de rosas que onte encheron de perfume/ o mundo”.

[El Ideal Gallego e Diario de Ferrol, 4-1-2015]

A música da memoria

Escribo este comentario nunha cafetería dun centro comercial, un deses antros deshumanizados, todo cristal e cemento, neon a mancheas e verde nada. De socato, como queréndome lembrar que a palabra todo o vence, mesmo este feísmo por decreto, un pardal aventúrase ousado ata pousar no canto da mesa para peteirar os restos dun croissant.

O pardal, saciada a fame primeira, chouta a brincos cativos ata o libro que descansa pé da cunca: A última música das cousas, a estrea poética do narrador ourensao Bieito Iglesias, quen ve os seus versos recollidos na nova colección do Pen Clube de Galicia Currupa Literaria, serie coordinada polo director da institución, Xabier Castro Martínez.

O paxariño avanta pola mesa, achega o peteiro mais non pica, pénsao dúas veces e óllame en fite, como comunicándome algún segredo arcano, unha obriga ineludible, fatum que impele: non queda outra, o libro debe recensionarse.

A acordanza vai aos versos de Iglesias, neoculturalismo de finísima gasa léxica, arquitectónica de canteira vocabular que se derrama en cadoiros, en volutas imposibles que deseñan unha sintagmática de imaxes alabaradas, fulgurar de intensidade desusada.

A memoria, o pícaro que un foi, ese eu a escala da luz primeira e a puberdade esborcelada, recupérase aquí nun paradisus melancólico, inzado de luceríos filtrados pola música dun romantismo italianizante que entrefebra cos filmes do Hollywood da época dourada. Unha pirotecnia de ceos de celuloide, lontano, saudades neorrealistas e un agro épico, de heroes do suco e sestas infindas, imperio dos abellóns letais.

Iglesias todo o pode, dende a écfrase de coloratura palpitante ata a estampa haikiana dun recordo, anónimos venecianos, paráfrases e homenaxes e un saber curioso e oceánico, que vai do tsarismo e os seus reversos ata a Brunilda arelada, do Paris mon amour á gloria de Bernini.

A compaña amiga dos máis diversos autores de noso marida coa de primeiros espadas de toda parte nos versos de Iglesias, que igual homenaxean e dialogan con Manuel Antonio que con Rimbaud, o mesmo con Pavese que con Dickinson, tanto César Cunqueiro como Jabès, Maupassant e Lowry, Montaigne ou Nabokov e aínda Hugo, Alberti e outros.

Convén mergullarse nestas páxinas, aprender dese “Sol de mediodía na comisura de pregas felices,/ tormenta magnética dos risos/ esta melodía que couta pezoñas”, un dicir de álxebra sentimental superior que fai engalar a ánima.

Moi interesante a estrea poética de Bieito Iglesias neste A última música das cousas, esa que Chesterton dicía que os espíritos menos cultivados perdían e que era a esencia da vida, a que sabe comunicar cos seus versos un autor que inaugura, con altura, esta nova e benvida colección Currupa Literaria.

[El Ideal  Gallego, Diario de Ferrol, 18-5-2014]