Manuel Antonio de corpo enteiro

manuel antonio poesiaXosé Luís Axeitos é un dos investigadores galegos que máis ten contribuído á recuperación de obras e autores de noso nos últimos lustros. Grazas a el coñecemos moito mellor a Frei Martín Sarmiento, Rafael Dieste, Luís Seoane ou Lorenzo Varela, por citar só algúns dos escritores dos que se ten ocupado con decidida afección.

Pois ben, nunca se agradecerá o suficiente o labor de rescate e exhumación que lle debemos ao profesor Axeitos, mercé ao cal temos, por fin, un Manuel Antonio verdadeiramente integral.

Certamente, que un clásico entre os clásicos como o poeta rianxeiro padecese durante tanto tempo o ter en mercado edicións da súa obra incompletas e non fixadas con rigor científico amosa a anemia que, máis veces do que debería, mirra os estudos literarios galegos.

Nesa angueira de devolvernos o retrato textual de corpo enteiro de Manuel Antonio o académico Axeitos edita un volume coa súa Obra completa. Poesía na colección Clásicos da Academia, conveniada no pasado pola RAG coa Fundación Barrié.

Grazas ás súas investigacións de anos, este libro reproduce a totalidade dos versos galegos coñecidos do rianxeiro, éditos e inéditos, pois tamén destes últimos hai mostras nesta obra imprescindible, amais de catro composicións finais noutras linguas (tres en castelán e unha en francés).

manuel antonio perez sanchezA edición de Axeitos ofrece tamén unha moi informada “Introdución” na que se dá conta da procedencia, estado e natureza dos materiais, ao tempo que se xustifican os criterios desta impecable edición filolóxica.

Canto á reprodución e transcrición de orixinais propiamente ditas, debe subliñarse que o aparato a pé de páxina disposto por Axeitos revela detalles ecdóticos decisivos para a comprensión da secuencia e enfoque creativos do poeta, ao tempo que enriquece toda esta visión con non poucas fotografías dos orixinais transcritos e nótulas que vinculan os textos coa correspondencia do escritor ou outras circunstancias da súa biopoética.

Como xa sucedera no seu día cando Axeitos publicara a Poesía galega completa (1992) para Sotelo Blanco Edicións, esta nova revisión do conxunto da súa produción amósase como fundamental e non me cabe dúbida ningunha ao afirmar que aqueles que desexen ler a Manuel Antonio sen restricións deberán beber, a partir de agora, nesta Obra completa. Poesía coa que Xosé Luís Axeitos dá cabo ao proxecto que iniciara hai agora dous anos ao publicar unha primeira entrega coa Obra completa. Prosa que fica, así, idealmente complementada.

[El Ideal GallegoDiario de Ferrol, 30-11-2014]